Image Alt

Zajęcia dla dzieci

Skorzystaj z naszej oferty

Trening ogólnorozwojowy dla dzieci to zajęcia mające na celu wspieranie i stymulowanie rozwoju psychoruchowego poprzez zabawę i ćwiczenia w grupie.